„Vklady“ do našich vzťahov (2/8): Snaha pochopiť toho druhého

Prvým z 8 základných vkladov na emočné konto je podľa S. Coveyho snaha pochopiť toho druhého. Čo je vkladom pre jedného totiž nemusí byť automaticky vkladom pre druhého. Náš mozog inak reaguje a mení sa, keď sme vo fungujúcich vzťahoch a inak, keď zažívame izoláciu alebo narušené vzťahové putá. Dôležitosť vzájomnosti si bytostne uvedomujeme. Napriek tomu často zlyhávame v jej rozvíjaní. Preto je pre nás výzvou hľadať spôsoby ako rásť a chrániť si to, čo súvisí s našimi vzájomnými putami.

„Vklady“ do našich vzťahov (2/8): Snaha pochopiť toho druhého

Citová banka, emočné konto, či nádrž lásky – to sú pojmy, ktoré nám môžu pomôcť kultivovať naše vzťahy. Človek sa totiž najlepšie rozvíja, rastie a dozrieva v harmonických vzťahoch. Nie sme ostrovy ani opustené vyhasínajúce hviezdy odkázané na prebývanie v prázdnote vesmíru. Sme vo svojej prirodzenosti sociálne bytosti, ktoré sa navzájom potrebujú.

Náš mozog inak reaguje a mení sa, keď sme vo fungujúcich vzťahoch a inak, keď zažívame izoláciu alebo narušené vzťahové putá. Dôležitosť vzájomnosti si bytostne uvedomujeme. Napriek tomu často zlyhávame v jej rozvíjaní. Preto je pre nás výzvou hľadať spôsoby ako rásť a chrániť si to, čo súvisí s našimi vzájomnými putami. Takýmito spôsobmi môže byť napríklad osem vkladov na účet v citovej banke, ktoré spomína S. Covey.
 

Je dôležité rozlišovať medzi láskou ako pocitom a láskou ako skutkom. Ak konáme skutky, ktoré prispievajú k dobru alebo potešeniu inej osoby, je to jednoducho rozhodnutie žiť lásku. Nemusíme pri tom mať nejaké vzletné pocity.


Prvým z 8 základných vkladov na emočné konto je podľa S. Coveyho snaha pochopiť toho druhého. Čo je vkladom pre jedného totiž nemusí byť automaticky vkladom pre druhého.

Zaujímavo to vysvetľuje aj G. Chapman, autor  s vyše 30-ročnou praxou v oblasti manželského poradenstva. Vraví, že každý z nás hovorí určitým pre neho hlavným alebo najprirodzenejším jazykom lásky. Ten však môže byť iný ako primárny jazyk lásky nášho partnera, syna, dcéry, sestry, brata, priateľa...

Tieto jazyky sa môžu tak veľmi líšiť, ako sa líši slovenčina od čínštiny a ani urputná snaha v čínštine vyjadriť svoju náklonnosť nepomôže k tomu, aby ten druhý (Slovák) pochopil, že ho máme radi. Jednoducho nebude rozumieť. Chapman zo svojej praxe odpozoroval, že existuje 5 základných jazykov lásky, teda 5 spôsobov, ako ľudia prejavujú a tiež prijímajú emocionálnu lásku (dialektov môže byť samozrejme oveľa viac):

  1. slová uistenia

  2. sústredená pozornosť

  3. prijímanie darov

  4. skutky služby

  5. fyzický dotyk

Pochopiť toho druhého v zmysle objaviť, akému jazyku rozumie jeho srdce, je kľúčom k dlhotrvajúcemu a milujúcemu vzťahu. Pozorne vnímať jeho svet a snažiť sa ho pochopiť je zároveň kľúčom ku všetkým ostatným siedmim vkladom do citovej banky. Kým totiž nepochopíme toho druhého a to, čo jeho citovú nádrž skutočne napĺňa, nemôžeme vedieť, čo za vklad považuje a čo nie.

Niektoré naše snahy môže dokonca vnímať ako výber z emočného konta a nie za vklad, ako sme to mali v úmysle my. Musíme sa preto naladiť na jeho vlnu a „obuť si jeho topánky“ a to všetko v úprimnej snahe urobiť daného človeka šťastným a milovaným. Ako hovorí S. Covey: „Robiť niečo, čo je pre druhého dôležité, musí byť pre nás rovnako dôležité ako samotný človek.“

Konkrétnym príkladom snahy pochopiť toho druhého a porozumieť jeho jazyku lásky môže byť príbeh Billa a Betty z poradne Dr. Chapmana:

BILL A BETTY boli výborne finančne zabezpečení, no ich manželstvo bolo v troskách. 

12 rokov po svadbe, s 2 deťmi nevedeli, prečo sa vlastne brali. Bill ako workoholik večne v práci, Betty s polovičným úväzkom v snahe byť čo najviac mimo domu. Obaja sa stiahli do seba a držali ich spolu len deti. Neustále výčitky a hádky ich stále viac od seba vzďaľovali. G. Chapman im navrhol, aby skúsili hľadať na tom druhom pekné veci a aby ich slovne prejavovali pochvalou a povzbudeniami. Po 2 mesiacoch bol Bill nadšený, aký veľký pokrok spravili. Betty mu konečne vyjadrovala ocenenie v jeho ťažkej práci a finančnej starostlivosti o rodinu. Dala mu opäť pocit, že je muž. Betty však vnímala len maličký posun a vyjadrila skôr sklamanie a beznádej. Vtedy dr. Chapman pochopil, že jej jazyk lásky je úplne iný ako Billov. Bola to sústredená pozornosť, ktorá jej chýbala, keď bol Bill neustále preč. Vysvetlil Billovi, že Betty potrebuje plnohodnotný čas s ním. Bill sa však bránil, že času je málo, pretože ho musí venovať práci. Práve má šancu získať ďalšie povýšenie a snáď o 5 rokov bude tam, kde naozaj chce byť – na vrchole. Dr. Chapman sa ho opýtal: „Chcete tam byť sám, alebo tam chcete byť s Betty a s deťmi?“ Jej nádrž lásky bola totiž prázdna, nebola si istá Billovou láskou a prejavovala to kritikou jeho práce a výčitkami. Táto otázka zmenila Billovi život. Rozhodol sa zvoliť si Betty a deti. Zostavil si zoznam vecí, ktoré by určite Betty rada robila s ním a pravidelne ich začali realizovať. Od večere, prechádzky, kina, rozhovorov s deťmi, až po športovanie a dovolenku. Prešli roky. Bill a Betty sa dostali na vrchol a boli tam spolu a zhodujú sa na tom, že to boli ich najlepšie roky. Ona mu prejavuje nekonečnú podporu a ocenenie, on s ňou trávi pravidelne čas. Ich nádrže lásky sú plné a akonáhle začnú klesať, jednoduchá prosba z jednej alebo druhej strany ich posunie k správnemu nastaveniu.

Toto je prvý a kľúčový vklad na účet v citovej banke v praxi. Snaha pochopiť toho druhého a to, čo skutočne napĺňa jeho citovú nádrž lásky alebo inými slovami – čo je reálnym vkladom na jeho  emočné konto. Je dôležité rozlišovať medzi láskou ako pocitom a láskou ako skutkom. Ak konáme skutky, ktoré prispievajú k dobru alebo potešeniu inej osoby, je to jednoducho rozhodnutie žiť lásku. Nemusíme pri tom mať nejaké vzletné pocity. 

Všímajme si postoje, hodnoty, záujmy, emócie, túžby aj trápenia toho druhého a hovorme o nich spolu. Ponúknime tomu druhému to, čo má rád a skúsme si to aj my obľúbiť. Tento prístup je jedným z prejavov citlivosti aj na neverbálne prejavy ľudí okolo nás. 

Na lepšie spoznanie vlastného primárneho jazyka lásky si môžeme zrevidovať 5 jazykov lásky:

  1. slová uistenia – „Nepokoj v srdci ubíja človeka, láskavé slovo ho však potešuje:“ píše kráľ Šalamún. (Prís 12,25) Slová povzbudenia vedú k osvojeniu si návykov: ďakovať, poprosiť, odprosiť, vyjadriť ocenenie a pochvalu namiesto neustálej kritiky a sťažovania apod.

  2. sústredená pozornosť – ústredná črta je byť spolu bez rušivých prvkov ako je mobil, TV, hra apod. Dôležitý je zrakový kontakt a aktívne počúvanie. Takýmto časom môže byť prechádzka, spoločná večera, kino, dovolenka, prejavenie záujmu o názor, radu, pohľad na vec, prežívanie, dôvod smútku, starostí...

  3. prijímanie darov – dar je vyjadrením toho, že sme na daného človeka mysleli, niečo obetovali, aby sme ho potešili. Viditeľný symbol lásky môže niekedy doplniť nádrž lásky účinnejšie ako čosi iné. Dávanie, ale aj schopnosť dar prijať je pre vzťahy rovnako dôležitá. Umožňuje nám to rásť v empatii. 

  4. skutky služby – ide o konkrétnu pomoc (vyniesť smeti, umyť riady, upratať izbu, pomôcť s úlohou, odniesť tašku...), opýtať sa niekedy: „Čo mám urobiť, aby som ti dnes pomohol?“ Sú to hmatateľné prejavy našej náklonnosti, ktoré bývajú veľmi dobre zrozumiteľné. 

  5. fyzický dotyk – človek potrebuje aj fyzicky cítiť blízkosť druhého a jeho „skutočnosť“. Nezabúdajme na pohladenie, objatie, priateľské potľapkanie, bozk, podanie ruky, šantenie... Bez fyzického dotyku dojčatá chradnú a neprospievajú. Podobne je to aj s dospelými. Tento jazyk lásky je najľahšie dostupný a jednoduchý. Nezabúdajme naň. 

Samozrejme musíme vziať do úvahy aj to, že naše vzťahy nie sú statické, ale dynamické a teda, že sa menia. Naše potreby a očakávania, ako aj preferované jazyky lásky sa môžu meniť. Zároveň  nemôžeme tento koncept brať ako riešenie na všetky problémy alebo ako jedinú správnu stratégiu. Obzvlášť, pokiaľ ide o vzťahy, ktoré sú poznačené traumou alebo závažnými psychickými problémami či poruchami.

Ako som už zdôraznila aj predtým, riešením nie je naučiť sa nejakú techniku alebo zručnosť, aj keď jej poznanie nám môže do istej miery pomôcť. Ide o celostné chápanie človeka – seba samého a aj tých druhých v ich komplexnosti. Preto je dobré využiť viacero možností a neustále objavovať to nové a krásne, čo nám vzťahy môžu prinášať.
 

Pochopiť toho druhého v zmysle objaviť, akému jazyku rozumie jeho srdce, je kľúčom k dlhotrvajúcemu a milujúcemu vzťahu.


Ak upadneme do vzťahovej rutiny a cítime sa akoby zaseknutí v bludnom kruhu každodennosti, môžeme sa opýtať ako nám radí G. Chapman„Čo mi spôsobuje najväčšiu bolesť, keď mi to vo vzťahu chýba?“ A to isté sa môžeme opýtať aj našich blízkych. Možno nás to posunie vpred a pomôže nám to hľadať tie správne vklady na emočné konto. 

Prvou inšpiráciou pre vysoký vklad na účet v citovej banke, na ktorom budeme ďalej stavať, je každopádne SNAHA POCHOPIŤ TOHO DRUHÉHO. „Staré indiánske príslovie nám pripomína, že ak chceme skutočne pochopiť iného, musíme najprv prejsť jednu míľu v jeho mokasínach. K tomu by sme radi dodali, že nemožno kráčať v mokasínach iného človeka, kým si najprv nevyzujeme svoje.“ J. Powell

Neostaňme len pri teórii. Otestujme sa a zistime, aký je náš primárny jazyk lásky (alebo aj viacero z nich, či všetky naraz na rôznej úrovni) a urobme konkrétne kroky smerom k našim blízkym. Objavme akým jazykom hovoria tí druhí, čo je dôležité pre nich a čo pre nás a aktívne začnime robiť vklady na emočné konto našich vzťahov tentokrát so zameraním na snahu pochopiť toho druhého. 


Parterská hra: ako-by-odpovedal-vas-partner.pdf (8x5 otázok na osvieženie partnerského vzťahu).

 

Prečítaj si tiež nasledujúcu časť: „Objavme správne „vklady“ do našich vzťahov“ 3/8: Láska sa rodí z maličkostí

Predchádzajúca časť: „Vklady“ do našich vzťahov (1/8): Samota „zabíja“ podobne ako alkohol alebo cigarety


Zdroje a inšpirácia pre vás na ďalšie čítanie:

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!