Z poradne: Ako riešiť problém s prijímaním Eucharistie a dodržiavaním čistoty?

Do redakcie nám napísala naša čitateľka, ktorá sa trápi s problémom pristupovania k sviatosti Eucharistie, nakoľko je vo vzťahu s partnerom, s ktorým síce nezdieľa spoločné bývanie, ale spoločné lôžko áno. Nakoľko je na pozadí celej tejto situácie aj téma nulity manželstva, o reakciu sme okrem psychologičky Mgr. Janky Vindišovej, PhD. požiadali aj cirkevného sudcu JCLic. Mgr. Radoslava Šaškoviča. Celú otázku a následné odpovede Vám prinášame v nasledujúcom poradňovom príspevku.

Z poradne: Ako riešiť problém s prijímaním Eucharistie a dodržiavaním čistoty?
Foto: © freepik.com

Otázka:

Obraciam sa na Vás s prosbou ako riešiť s partnerom záležitosť prijímania Eucharistie s dodržiavaním čistoty?

Mám nulitu manželstva, partner má podanú žiadosť a čaká sa na vyjadrenie Cirkevného súdu. Spolu budeme pomaly štvrtý rok. Nežijeme v spoločnej domácnosti. Ja bývam v podnájme a partner má vlastný byt. Môj problém nastal, keď partner túžil mať často sex - niekoľkokrát do týždňa. Ja však po tom netúžim. Urobila som chybu, keď som mu dala na začiatku nášho vzťahu nádej a netrvala dosť tvrdo na tom, aby sa ozval, až keď bude mať nulitu. Priznávam zlyhanie. Už som mu navrhla rozchod, pretože rada by som chodila na prijímanie. Stále sa však dáme dokopy, sme spolu a ja zhreším, idem na spoveď, na prijímanie a po čase.... Partner sa síce  vie obetovať, vydrží, ale zanedlho mi pripomenie, ako dlho sme už nemali sex. Počas roka boli pobožnosti ako májová, októbrová, Dušičky kedy som chcela pristupovať k sv.príjimaniu (dlhodobo) a už bolo zle. Že stále niečo a že kedy sa budeme milovať. Nie je tak nábožensky nastavený. A po rokoch ho kvôli tomu nechať, keď doteraz to nepomohlo? Je na mňa nesmierne naviazaný a popravde ani neviem ako mu vysvetliť dôvod rozchodu, keď by to ani nepochopil, len by mi vynadal, že som ho ťahala za nos. Zažila som to už. Neverí, že sú páry, ktoré vedia držať čistotu, či v manželstve alebo počas randenia. Úprimne, neverila som, že v našom pokročilejšom veku bude otázka sexu taká vážna. 

Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom,

M.


Odpovedá psychologička Mgr. Janka Bieščad Vindišová, PhD.:

Milá pani M.,

bolesť z rozpadu vzťahu je akiste veľká, rovnako ako túžba potom, aby človek neostal sám. Max Kašparů upozorňuje, že žena má tendenciu navešať na svojho vyvoleného vianočné ozdoby (všetko po čom túži, aby mal), pričom po svadbe postupne príde vytriezvenie a odzdobenie. Rovnaká situácia neraz nastáva aj pri hľadaní nového vzťahu – či už predošlý bol alebo nebol spečatený pred oltárom, resp. či manželstvo bolo vyhlásené za nulitné. Výsledkom môže byť akési „zľavenie“ z nevyhnutných požiadaviek či idealizácia, a následne opätovné sklamanie.

Dovolím si preformulovať otázku, či ho nechať alebo nenechať, keď to doteraz nepomohlo. Hlavná a omnoho dôležitejšia otázka je: milujete tohto muža a miluje on vás? Naviazanosť ešte nie je láskou...

Ak vás váš partner miluje, najdôležitejším znakom by malo byť to, že túži a usiluje sa o to, aby ste boli šťastná. Súčasťou toho by malo byť rešpektovanie Vašich hodnôt a túžby po sviatostnom živote. Je samozrejmé, že toto nie je pre muža jednoduché, ale naliehanie či výčitky svedčia o tom, že vás zrejme neprijíma v plnosti ako osobu, ženu, pre ktorú je život v súlade s kresťanskými hodnotami dôležitý.

Myslíte si, že sa to zmení v prípadnom manželstve? Môže ale nemusí... Obaja ste vo veku, kedy sa osobnosť človeka mení minimálne a je potrebné s tým počítať.

Samozrejme, treba počítať aj s alternatívou, že partnerovo manželstvo nebude vyhlásené za nulitné. Premýšľali ste aj nad tým, čo by to pre vás znamenalo?

Bolo by jednoduché povedať: „rozíďte sa, žijete v hriechu“, to však nie je mojím cieľom. Chcem vás len povzbudiť k vnútornému uvažovaniu nad vyššie uvedenými otázkami. Nezabudnite si vážiť samú seba a nedávajte sa príliš lacno. Určite ste hodná skutočnej lásky, ktorá „všetko vydrží“ a „všetko prekoná“.

Mgr. Janka Vindišová, PhD., psychologička


Odpovedá cirkevný sudca JCLic. Mgr. Radoslav Šaškovič:

Milá pani M,

vyjadrím sa len k právnej rovine Vašej otázky, nebudem teda hodnotiť ani morálnu ani psychologickú rovinu. Je nám azda jasné, že sexualita patrí do manželstva a psychologickú rovinu ponechám na osobu s príslušnou odbornosťou.

Vo svojom maily opisujete ťažkosti vo vzťahu s osobou, pre ktorú používate označenie „partner“. Kánonické právo takýto pojem v tomto kontexte nepozná. Preto si na úvod skúsme toto slovo škrtnúť a nahradiť ho pojmom „priateľ“, ktoré nenavodzuje dojem formálneho vzťahu medzi mužom a ženou. Nie je to hra so slovíčkami, lež prvý krok k uvedeniu si, že medzi vami neexistuje žiadny formálny vzťah, žiadny právny zväzok, ktorý by vás pútal k sebe.

Váš priateľ má podľa Vašich slov podanú žiadosť o preskúmanie platnosti svojho manželstva. Niekoľko otázok: Podal ju on, alebo jeho manželka? Ak on, akým spôsobom sa k tomu postavila jeho manželka? Ak ju podal on, bolo to z jeho hlavy, alebo na základe Vašej iniciatívy? Z praxe totiž môžem potvrdiť, že často je to práve nová priateľka, ktorá posúri svojho civilne rozvedeného priateľa k podaniu žiadosti o preskúmanie platnosti jeho manželstva. Sama ste tiež uviedli, že Váš priateľ nie je nábožensky nastavený.

Počas skúmania platnosti priateľovho manželstva platí, že kým s ním nezdieľate spoločnú domácnosť, neexistuje formálna prekážka blízkej príležitosti, ktorá by vám obom znemožňovala pristupovanie ku sviatostiam.

Druhá vec je verejné pohoršenie. Hoc nežijete spolu, mohlo by vo farskom spoločenstve vzniknúť pohoršenie, ak by ste boli videní, že pristupujete ku sviatostiam. Túto okolnosť by mal rozumne zhodnotiť Váš farár/spovedník, ktorý Vám môže odporučiť taký spôsob pristupovania ku sviatostiam, ktorý by v spoločenstve nenavodil dojem, že vzťah s Vašim priateľom je z kánonického a morálneho hľadiska v poriadku.

Proces skúmania nulity manželstva je o hľadaní pravdy a tá nám nemusí byť vždy po chuti. Pravdepodobnosť negatívneho výsledku tohto procesu nie je rozumné podceňovať. Ak by ste azda u priateľa vzbudili veľkú nádej, že jeho proces dopadne, podobne ako Váš, teda deklarovaním nulity jeho manželstva, urobili by ste chybu.

Na mieste je otázka: čo urobíte v deň, kedy Vám priateľ oznámi, že dostal do rúk konečný negatívny rozsudok, teda taký, ktorý nedeklaruje nulitu jeho manželstva? Ocitnete sa totiž v situácii, že priateľovo manželstvo bude rozhodnutím súdu považované za platné.

Na základe Vášho opisu situácie nevidím žiadnu kánonickú prekážku, ktorá by Vám a Vášmu priateľovi znemožňovala pristupovanie ku sviatostiam, kým nebývate spolu. Morálnou prekážkou je akýkoľvek ťažký hriech.

Toto sa nezmení ani v prípade, že Váš priateľ nedostane rozsudok o nulite jeho manželstva, pretože takýto rozsudok nevytvára žiadnu novú situáciu a teda nie je vykonateľný. Naďalej by ste, rovnako ako dnes, mohli podľa usmernenia Vášho duchovného otca pristupovať ku sviatostiam, no už by ste nemali pred sebou možnosť s týmto Vašim priateľom uzavrieť sviatostné manželstvo.

Zmenou by bola situácia, kedy by priateľ dostal vykonateľný rozsudok, teda rozsudok deklarujúci nulitu jeho manželstva. V takejto pre neho novej situácii by sa on mohol rozhodnúť uzavrieť nové manželstvo s Vami alebo s inou slobodnou ženou.

 S úctou


Potrebuješ aj ty poradiť vo vzťahu? Neboj sa a napíš nám svoju otázku cez tento formulár (klik sem) - tvoju otázku vieme zverejniť aj anonymne a zmeníme aj údaje, cez ktoré by ťa ktokoľvek mohol identifikovať ako to môžeš vidieť aj v tejto poradňovej otázke.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!